ACCESS BARS zmienia dzieciaki i szkoły w Indiach

Na początku Access Consciousness, w 1990 roku, dostępny był tylko Access Bars, zwany w skrócie Barsem. Do dzisiaj pozostaje podstawą Access Consciousness. Niedawno, Patriccia Balan, certyfikowany facylitator Access Consciousness udała …