Access Pytania | Możliwości | Wybór | Świadomość

Access Consciousness jest innym punktem widzenia na życie. Pozwala Ci zmienić to, czego nie mogłeś zmienić oraz inaczej, z łatwością wykreować wszystko to, czego Ty pragniesz. Zamiarem Access jest stworzenie świata świadomości, w którym wszystko istnieje, a nic nie jest osądzane. Czy jesteś gotów poszerzyć swoje wybory i możliwości, które są dostępne dla Ciebie?

O nas Zacznij tutaj

Wpisy na blogu

ACCESS BARS zmienia dzieciaki i szkoły w Indiach

Na początku Access Consciousness, w 1990 roku, dostępny był tylko Access Bars, zwany w skrócie Barsem. Do dzisiaj pozostaje podstawą Access Consciousness. Niedawno, Patriccia Balan, certyfikowany facylitator Access Consciousness udała …